รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส

รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ให้กับเกษตรกรในโครงการฯ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวให้การต้อนรับ และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและความเป็นมา

  "การให้สิทธิในที่ดิน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมายให้กับประชาชน มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินของรัฐที่มีอยู่ให้ผู้ไร้ที่ดินทำกินได้เข้าทำประโยชน์ ผ่านการจัดให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งโครงการพิเศษด้านความมั่นคงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาล ที่มอบหมายให้ ส.ป.ก. เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ นอกจากภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และอาชีพแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้จะยั่งยืนไม่ได้เลย หากขาดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งตนอยากขอให้พี่น้องประชาชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป"ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าวในตอนท้าย

  สำหรับโครงการพิเศษด้านความมั่นคงฯ เป็นการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านของงบประมาณ และการดำเนินการ โดยมีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย ซึ่งได้มอบบ้านและที่ดินไปแล้ว ประกอบไปด้วย

  1.) บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 80 ตารางวา รวม 22 ราย 22 แปลง เนื้อที่ 4-1-86 ไร่ กันไว้สำรอง 3 แปลง เนื้อที่ 2งาน 31 ตารางวา เป็นแปลงรวม 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 27 ตารางวา และเป็นเส้นทางสัญจร 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 26.7 ตารางวา

  2.) บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บือราเปะ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมแปลงเกษตรกรรม แปลงละประมาณ 1 ไร่ รวม 28 ราย 28 แปลง เนื้อที่ 29-1-87 ไร่ กันสำรองไว้ 46 แปลง เนื้อที่ 47-2-65 ไร่ ซึ่งกำลังจะจัดสรรเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินเข้าไปทำประโยชน์ เป็นแปลงรวม 1 แปลง เนื้อที่ 4 and ไร่ และเป็นเส้นทางสัญจร 1 แปลง เนื้อที่ 11-3-51.9 ไร่

  ปัจจุบัน ส.ป.ก. กำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) และ 2 (บือราเปะ) ทั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในด้านของปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ต่อยอดจากอาชีพเดิม คือการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นน้ำบูดู การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด และสิ่งปลูกสร้างส่วนกลางในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเร่งจัดเกษตรกรเข้าทำกินในพื้นที่แปลงที่กันสำรองไว้ของบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือระเปะ) มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากการจัดประชาคมจำนวน 46 ราย และสำรองไว้ 46 ราย โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการปูผังแบ่งแปลงและจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ได้ภายในปี 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed