รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ และแนวทางการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ และแนวทางการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายไพโรจน์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และแนวทางการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
การประชุมในครั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณารับทราบถึงข้อมูลจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้หารือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานสำคัญให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed