พิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กร. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวในกองเรือยุทธการ

พิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กร. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวในกองเรือยุทธการ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กร. เป็นสวนผัก จากการร่วมใจกันระหว่างกำลังพลในกองเรือยุทธการ และชมรมภริยากองเรือยุทธการ ที่อยากจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ในกองเรือยุทธการ ให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตาม “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งก็คือองค์ความรู้ของพระราชา ที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ได้พระราชทานแนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับคนไทยมากว่า 40 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยอย่างมาก ที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการที่กองเรือยุทธการอนุมัติให้จัดตั้ง “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับกำลังพลทุกคนอย่างมาก ที่จะได้ทำความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา”ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในสถานที่แห่งนี้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย “สวนผักรักษ์สุข” จะมีการปลูกผักสวนครัวต่างๆจำหน่ายให้ครอบครัวกำลังพลมาซื้อได้ในราคาถูก และเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับกำลังพลที่จะนำผักไปปลูกเองภายในบ้านพัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้ผักปลอดสาร มาบริโภคในครัวเรือนได้

ติดตามสวนผักรักษ์สุขได้จาก
https://youtu.be/iuUYKS_uPz0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *