ส.ป.ก.วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 129 ปี 1 เมษายน 2564 นี้

ส.ป.ก.วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 129 ปี 1 เมษายน 2564 นี้
ส.ป.ก.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 129 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 ) พร้อมคณะข้าราชการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม พระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นภาารกิจสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมือง ทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน และทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างสูง ผลงานด้านต่าง ๆ ของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกยุคทุกสมัย และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ได้สร้างคุณูประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง เป็นเอนกอนันต์อย่างยิ่ง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล”โรจนดิศ” เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง
ในปีพ.ศ.2420 ได้ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก บังคับกองแตรวง พระชนมายุได้ 15 ปี พ.ศ.2422 ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยโท ผู้บังคับการทหารม้า ในกรมทหารมหาดเล็กและในปีเดียวกันนี้ได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมายุได้ 17 ปี 
ในปีพ.ศ.2428 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปเป็นผู้บังคับการทหารมหาดเล็ก และได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันโท ปีพ.ศ.2429 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฎ และทรงประกาศแต่งตั้งให้ดำรงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ” และในปีพ.ศ.2430 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ. 2432 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากงานฝ่ายทหารไปปฏิบัติงานทางพลเรือน ทรงเป็นผู้กำกับ กรมธรรมการ ต่อมาปีพ.ศ.2433 โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการ
พ.ศ.2435 -2458 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2442 โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงดำรงราชานุภาพ”
พ.ศ. 2454 โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระอิสริยยศ เป็น “กรมพระดำรงราชานุภาพ” ในปีพ.ศ.2458 ดำรงตำแหน่งนายกหอพระสมุดสำหรับ พระนคร
พ.ศ.2465 ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และเป็นนายพลเอก
พ.ศ. 2469 ดำรงตำแหน่งนายก ราชบัณฑิตยสภา ในพ.ศ.2472 โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน พระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” และสิ้นพระชนม์ เมื่อปีพ.ศ.2486

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed