รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ไกล้เคียง จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ”
วันที่ 5 เมษายน 2564ระหว่างเวลา 0930 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (หนึ่งคลองสองจังหวัด) โดย พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนในการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (หนึ่งคลองสองจังหวัด) โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางไผ่ ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการนี้ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ – รักษ์เต่า – ทะเลไทย ร่วมใจปลูกป่าโกงกางในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับกองทัพเรือ ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของสัตย์ป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยมีกิจกรรมอันประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าโกงกางบริเวณปากคลองบางไผ่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลา และปู คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์น้ำต่างๆ ได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ และกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ตะเภา สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วย
การปลูกโกงกางในท่อใยหิน ตามรูปแบบที่ทดลองได้ผล ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นการป้องกันแนวชายฝั่งตามธรรมชาติ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ อนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเล
การเก็บขยะชายฝั่ง เพื่อสนองนโยบายของ ผบ.ทร. เป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อู่ตะเภา
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่สอง โดยในครั้งแรก ได้จัดขี้น ณ เกาะพระ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมได้ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนภายในพื้นที่ รวมทั้งได้เชิญบุคลากรจากทุกภาคส่วน เข้าร่วกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นข้าราชการและครอบครัวของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมประมาณ 300 คน
ขอบคุณภาพข่าว : ลูกจันทร์ 0935525999

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed