ผบ.ตร.แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 5 คดี พร้อมของกลางไอซ์ 271 กิโลกรัม, เคตามีน 167 กิโลกรัม,ยาบ้า 8,500,000 เม็ด

ผบ.ตร.แถลงข่าว
การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
จำนวน 5 คดี พร้อมของกลางยาบ้า 8,500,000 เม็ด, ไอซ์ 271 กิโลกรัม, เคตามีน 167 กิโรกรัม
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6), พล.อ.วรเกียรต รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน., พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่3/ผอ.ศอ.ปส.ชน., และ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชานำข้อสั่งการนำสู่ การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์
รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1,พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2,พล.ต.ต.บรรพต
มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3,พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4,พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ ลีลาเขตต์ ผบก.ขส., พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส.,พล.ต.ต.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส.
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.,พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายไกรเลิศ ดาวเรือง
ผอ.ปปส.ภ.5,นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด,นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปป.6 ปปส., นางทิพย์ชนก โชติกเสถียร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ,นายเชาวลิต ชูเลื่อน นักสืบสวนฯชำนาญการ , นายปทาน ช่วยเพชร นักสืบสวนฯชำนาญการ , นายศักดิ์วุฒิ ใจสมุทร นักสืบสวนฯชำนาญการ
กรมศุลกากร โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร,นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร,นายพันทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร, นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม, นายเดชา วิชัยดิษฐ์ ผอ.ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 กรมศุลกากร และนายชัยวัฒน์ วรปัญญา หัวหน้าฝ่ายปราบปราม 1 กรมศุลกากร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พล.อ.ต.สมยศ จุลเสน รอง ผอ.ศปป.2, พ.อ.เสกสรร โพทิพยวงศ์ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยโดย พล.ท.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และ พ.อ.อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ผอ.กอง 12
ตำรวจอาชญากรรมไต้หวัน (CIB) คุณอีธาน หลิน
คดีที่ 1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.3, ภ.5, เจ้าหน้าที่ทหาร และ ปปส.ได้ร่วมกันสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ผู้ต้องหา 1 คน
ผู้ต้องหา
นายอำนวย แก้วกุล ที่อยู่ 529/5 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย
พร้อมของกลาง จำนวน 4 รายการ
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม
2. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) น้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน
4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และ มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต”
สถานที่เกิดเหตุ/จับกุมด
บริเวณริมถนนพหลโยธินหน้าร้านรวยทรัพย์ แม่สายพลาสติก เลขที่ 432 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่ม นายอำนวย แก้วกุล จะทำการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน จว.เชียงราย ไปส่งให้กับลูกค้าพื้นที่ตอนใน จึงเฝ้าติดตามพฤติการณ์เรื่อยมา จนกระทั่งในวันเกิดเหตุพบผู้ต้องหาขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ออกจากบ้านพัก เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) น้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม ซุกซ่อนภายในรถยนต์ จึงได้ร่วมกันจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.บก.ปส.3 บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 2
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.3, ภ.5, เจ้าหน้าที่ทหาร และ ปปส.ได้ร่วมกันสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพคิดรายสำคัญ ผู้ต้องหา 4 คน ผู้ต้องหา
1. นายสมคิด เผาพะงา ที่อยู่ 68 ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
2. นายสงกรานต์ โหลโหล ที่อยู่ 101 ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
3. นายดนัย แอ๊ะจุคา ที่อยู่ 164 ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
4. นายยูแซะ จะแฮ ที่อยู่ 4/ช ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่
พร้อมของกลาง จำนวน 4 รายการ
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 500,000 เม็ด
2. รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน
3. รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
4. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”
สถานที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนทางหลวงชนบท ชม.3059 บ้านเลขที่ 28 ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง บริเวณสี่แยกสันป่าไหน่ ริมถนน โชตนา – ฝาง 109 ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มเครือข่ายมูเซอ จะลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ชายแดนบ้านดอยป่าคา อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ โดยใช้รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ยฉ 1735 เชียงใหม่ และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ยค 6372 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันติดตามพฤติการณ์เรื่อยมาก จนกระทั่งในวันเกิดเหตุพบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนข้างต้น ขับเข้าไปในพื้นที่บ้านดอยป่าคา โดยมีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับตามมา ต่อมารถยนต์กระบะทั้ง 2 คัน และรถจักรยานยนต์ ขับกลับมาเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสามแยกถนนเลี่ยงเมือง ลักษณะเป็นการขับนำขับตาม พฤติการณ์ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ขอตรวจค้นผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 500,000 เม็ด ซุกซ่อนภายในรถยนต์กระบะดังกล่าว จึงได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำส่ง พงส.บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 3
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 และ กก.3 บก.ปส.3, ภ.6 และ ปปส.ได้ร่วมกันสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ผู้ต้องหา 3 คน ผู้ต้องหา
นายสุระเสกข์ แซ่เฮ่อ ที่อยู่ 6/ 26 หมู่ 9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จว.ตาก
นายอนุชา แซ่เฮ่อ ที่อยู่ 6 /30 หมู่ 9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จว.ตาก
นางปาณิสราหรือเจน หรือมยุรี แซ่เฮ่อ ที่อยู่ 6/30 ม.9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จว.ตาก
พร้อมของกลาง จำนวน 2 รายการ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต,ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อขาย และกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 3 ตามหมายจับของศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ 171/2559 ลง 27 ต.ค. 2559 โดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายเเละร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย”
สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม โกดังไม่มีเลขที่ริมถนนหมู่บ้านวังคล้าย – วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จว.พิจิตร ต่อเนื่อง อาคารพักอาศัยแห่งหนึ่ง ซ.ลาดพร้าว 107 เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มชาติพันธ์เผ่าม้งในพื้นที่ อ.พบพระ จว.ตาก จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน อ.แม่สอด จว.ตาก ไปพักรอที่โกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.วังทรายพูน จว.พิจิตร โดยใช้รถยนต์กระบะซึ่งต่อเติมลักษณะเป็นคอกสำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงติดตามพฤติการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในวันเกิดเหตุพบรถยนต์กระบะลักษณะตามที่ได้รับแจ้งขับเข้าอออกโกดังลักษณะผิดปกติ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นภายในโกดัง พบนาย สุระเสกข์ แซ่เฮ่อ และ นายอนุชา แซ่เฮ่อ กำลังช่วยกันขนยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม และ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) น้ำหนักรวมประมาณ 100 กิโลกรัม เข้าไปภายในโกดัง เพื่อบรรจุหีบห่อส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างประเทศ จึงทำการจับกุม นายสุระเสกข์ แซ่เฮ่อ และนายอนุชา แซ่เฮ่อ ต่อมา บก.ปส.3 ได้ทำการสืบสวนขยายผล สามารถจับกุม นางปาณิสรา หรือเจน ศิริกรไตรวิชซ์ หรือมยุรี แซ่เฮ่อ ผู้สั่งการ ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า นางปาณิสราหรือเจน ศิริกรไตรวิชซ์ หรือมยุรี แซ่เฮ่อ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ 171/2559 ลง 27 ต.ค. 2559 และเป็นภรรยาของนายเกิดชนะ มีนา พ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งหลบหนีคดีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ถูกจับกุมส่งตัวมาดำเนินคดีในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี 2563 โดย นายเกิดชนะ มีนา เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายนายหนูเฉิน หรือ ฐปนันท์ ธรรมรัตน์ธาดา ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งยังหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพงส.บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 4
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปส.4 ร่วมกับ กก.1 บก.ปส.4, บก.ขส., บก.สกส., และเจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
พร้อมของกลาง จำนวน 2 รายการ
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 6 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 141 กิโลกรัม
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 59 ถุง น้ำหนักประมาณ 59 กิโลกรัม
สถานที่เกิดเหตุ/ตรวจยึด
บริเวณริมถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จว.นนทุบรี
พฤติการณ์แห่งคดี ก่อนการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้ทำการสืบสวนหาข่าวกระทั่งทราบว่าจะมีกลุ่มนักค้ายาเสพติดภาคกลาง ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่กรุงเทพฯ หรือแถวปริมณฑล ไปส่งให้ลูกค้าตามจุดหมายที่กลุ่มนักค้าจะแจ้งให้ทราบ ต่อมาทราบว่าจะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดกันที่บริเวณริมถนนเลียบคลองประปามหาสวัสดิ์ ต.บางคูวัด อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงไปเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณดังกล่าว พบกระสอบปุ๋ยวางอยู่ริมไหล่ถนนเลียบคลองประปา โดยไม่พบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัย จึงทำการตรวจสอบและพบว่าเป็น ยาเสพติดชนิดไอซ์และคีตามีน ชุดตรวจยึดได้เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดมารับ ยาเสพติดดังกล่าว จึงทำการตรวจยึดและนำส่ง พนักงานสอบสวน บก.ปส.4 บช.ปส. ดำเนินคดี และจะได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
คดีที่ 5
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.2 (ด่านตรวจยานพาหนะสีคิ้วและ ชปส.อุบลราชธานี) ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 1 ราย ผู้ต้องหา 5 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
นายปรีดา ภูเวียนวงศ์ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 281 ม.1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร
นายอัธยา นามบุรี อายุ 37 ปี ที่อยู่ 145 ม.13 ต.บัวงาม อ.บุญฑริก จว.อุบลราชธานี
นายปิยะวัฒน์ หรือ จักรพันธ์ ผูกดวง อายุ 26 ปี ที่อยู่ 171 ม.1 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์
น.ส.ปาริชาติ รักษา อายุ 22 ปี ที่อยู่ 126 ม.4 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จว.สกลนคร

กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed