ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี
    วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ในฐานะผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงานมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
โอกาสนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed