รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จ.เชียงราย พร้อมมอบสินเชื่อกองทุนฯ สนับสนุนการลงทุนด้านการเกษตร

รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จ.เชียงราย พร้อมมอบสินเชื่อกองทุนฯ สนับสนุนการลงทุนด้านการเกษตร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.)ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวให้การต้อนรับ จากนั้น ท่านได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 15 ราย และมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรใช้หมุนเวียนในการลงทุนด้านการเกษตร จำนวน 8 ราย ณ บริเวณหนองจำกูด หมู่ที่ 20 บ้านสบเปา ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 17 อำเภอ 91 ตำบล 749 หมู่บ้าน จำนวน 77,021 ราย 102,915 แปลง เนื้อที่ 579,798 ไร่ ในส่วนท้องที่อำเภอพญาเม็งรายดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว จำนวน 6,376 ราย 8,062 แปลง เนื้อที่ 43,800 ไร่ ยังคงมีพื้นที่ที่ต้องให้ทางระดับนโยบายผลักดันให้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง ตำบลตาดควัน ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลแม่เปา ตำบลเม็งราย ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย เนื้อที่ประมาณ 38,358 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารสิทธิไว้ครอบครองทำประโยชน์ตกทอดถึงลูกหลานในอนาคต นอกจากนั้นทาง ส.ป.ก.เชียงราย ยังมีบริการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถสอบถามปัญหา ข้อกฎหมาย และบริการด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ 13 ป่า และนิทรรศการไฟป่าหมอกควัน ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *