ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้บริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม อาทิ นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสายด่วน 1764 เพื่อรองรับการให้บริการที่ดี และการเผยแพร่ข่าวสารได้ถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed