เลขาธิการ ส.ป.ก.นำข้าราชการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. นำข้าราชการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2564

    วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ และกิจกรรมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานด้านหน้าห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

    สำหรับในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมพิธีไหว้ศาลเจ้าที่ ศาลสิ่งศักดิ์สิทธ์ของ ส.ป.ก. เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด ได้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการ Social Distancing มอบพวงมาลัยแทนการรดน้ำดำหัวพร้อมทั้งกล่าวอวยพรและขอพรจากเลขาธิการ ส.ป.ก.

    โอกาสนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวอวยพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference ว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจแบบนี้ตลอดไป และขอให้ทุกท่าน…มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ โรค Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และหากท่านไหนจะเดินทางไกลในช่วงวันสงกรานต์ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ”

    จากนั้น เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ทั้ง 2 ท่าน เดินทางไปยัง ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ เพื่อกล่าวอวยพรแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed