ส.ป.ก. ประชุมตรวจความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE)

ส.ป.ก. ประชุมตรวจความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE)
    วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) ภายใต้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed