ส.ป.ก. ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส.ป.ก. ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 16 เมษายน 2564ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมด้วยนายสุริยน พัชรครุกานนท์รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. อาทิ นายเอกพงศ์ น้อยสร้างหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผอ.สำนัก / กอง / ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยจัดให้ผู้ร่วมประชุมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed