“ธรรมาภิบาล ย้ำ จัดซื้อจัดจ้างกระทรวงยุติธรรมต้องทบทวน” ตามที่ สถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจ้างตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม นั้น

“ธรรมาภิบาล ย้ำ จัดซื้อจัดจ้างกระทรวงยุติธรรมต้องทบทวน”
ตามที่ สถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจ้างตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม นั้น

“ธรรมาภิบาล ย้ำ จัดซื้อจัดจ้างกระทรวงยุติธรรมต้องทบทวน”
ตามที่ สถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการจ้างตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม นั้น
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้เปิดเผยว่า “ เท่าที่ได้ตรวจสอบการกำหนดขอบเขตงาน ยังมีข้อกำหนดที่ต้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ทบทวนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่ชี้เฉพาะเจาะจง และจำกัดขอบเขตของงานมากเกินไป
นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ได้กล่าวต่ออีกว่า “เมื่อตรวจพบการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อให้ทบทวนข้อกำหนดขอบเขตของงานในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพื่อประโยชน์ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นการเปิดกว้างสำหรับผู้ที่จะเข้ามายื่นประมูลจัดซื้อจัดจ้าง จะทำให้กระทรวงยุติธรรมสามารถคัดเลือกผู้เข้ารับการประมูลที่หลากหลายมากขึ้น เกิดการแข่งขันมากขึ้น ไม่เป็นการกีดกันการแข่งขัน สามารถใช้งบประมาณบริหารราชการแผ่นดินได้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดหลักความคุ้มค่า
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวใหม่เสียก่อน เมื่อมีข้อท้วงติง ควรจะเลื่อนหรืองดการประกาศออกไปเพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุด ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 และมาตรา 58 และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป”
ภาพข่าว : ต๊อก คนข่าวกีฬา รายงาน
“กกท.” ชวนกระโดดเชือกออนไลน์อยู่บ้าน
“กกท.” ชวนคนไทยอยู่บ้าน ร่วมกระโดดเชือกออนไลน์ Virtual Jump Rope Challenge Season 2 (เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์ ซีซั่น 2)
“โดด เดี่ยว สร้างพลัง” ห่างไกลโควิด
“กกท.” ตอกย้ำการปรับตัวสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal (นิว นอร์มอล) ชวนคนไทย…อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลุกขึ้นมากระโดดสร้างพลังความสนุกอีกครั้งในกิจกรรม กระโดดเชือกออนไลน์ SAT Virtual Jump Rope Challenge Season 2 (แซท เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์ ซีซั่น 2) “โดด เดี่ยว สร้างพลัง” กระโดดเชือกออกกำลังกายผ่านช่องทางออนไลน์ครั้งที่ 2 หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อปีที่ผ่านมา คาดปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน เพื่อปลุกกระแสความนิยมการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายตามแนววิถีปฏิบัติใหม่ นิว นอร์มอล (New Normal) อยู่ที่บ้านหรือในสถานที่ส่วนตัว ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 พ.ค.นี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในปี 2563 ที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมกีฬากระโดดเชือก ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 ไปแล้วครั้งหนึ่ง ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “SAT Virtual jump rope Challenge โดด เดี่ยวไปด้วยกัน” (แซท เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์) และประสบความสำร็จได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประชาชนทั่วประเทศที่รักการออกกำลังกายตามแนววิถีปฏิบัติใหม่ นิวนอร์มอล (New Normal) จำนวนกว่า 4,000 คน แต่ยังคงมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทัน
“การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการออกกำลังกายลักษณะนี้ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระลอกใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องปรับวิถีการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน ต้องอยู่ในช่วงการกักตัว ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สามารถไปฟิตเนสหรือไปออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม SAT Virtual Jump Rope Challenge Season 2 (แซท เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์ ซีซั่น 2) ภายใต้แนวคิด “โดด เดี่ยว สร้างพลัง” กระโดดเชือกออกกำลังกายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ส่วนตัวขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มัลโดยหลีกเลี่ยงความแออัด ไม่ต้องรวมกลุ่มชุมนุมกัน ไม่ต้องมีการสัมผัส สามารถลดภาวะความเครียดในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิต19 ได้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาที่ใช้พื้นที่น้อย มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นก็สามารถออกกำลังกายได้แล้ว ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้อย่างง่ายดายในทุกสถานที่ส่วนตัว ไม่เกิดอันตราย ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายน้อย เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 นอกบ้านได้เป็นอย่างดี”
“สำหรับกิจกรรม SAT Virtual Jump Rope Challenge Season 2 “โดด เดี่ยว สร้างพลัง” (แซท เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์ ซีซั่น 2) จะเปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค.นี้เพียง 6,000 คน โดยเมื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะได้รับเชือกกระโดดคนละ1 ชุดฟรี เพื่อใช้ทำกิจกรรมกระโดดเชือกและเมื่อกระโดดครบตามกติกาในระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้รับเสื้อสามารถหรือที่เรียกว่า เสื้อ Finisher (ฟินิชเชอร์) โดยจะเริ่มกระโดดตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.- 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเป็นออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ส่วนตัว”
“และในปีนี้ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมการกระโดดเชือกออกเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นที่ระดับแรก Fun Jumper (ฟัน จัมพ์เปอร์) “กระโดดเพื่อความสนุก” ผู้สมัครจะต้องกระโดดเชือกไม่ต่ำกว่าวันละ 150 ครั้ง ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน ระดับที่ 2 Fit Jumper ฟิต จัมพ์เปอร์ “กระโดดเพื่อสุขภาพ” ผู้สมัครจะต้องกระโดดเชือกไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 20 วัน และสุดท้ายระดับที่ 3 Firm Jumper เฟิร์ม จัมพ์เปอร์ “กระโดดเพื่อหุ่นที่ดี” ผู้สมัครจะต้องกระโดดเชือกไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 ครั้ง ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 20 วัน เมื่อทำการกระโดดเชือกในแต่ละวันเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลจำนวนครั้งที่กระโดดโดยแนบรูปหลักฐานการทำกิจกรรมหรือภาพถ่ายหน้าจอแอพพลิเคชั่นที่ใช้บันทึกผลกิจกรรมส่งมาที่เว็บไซต์ www.runlah.com ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เสื้อ Finisher (ฟินิชเชอร์) และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง”
“สุดท้ายนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมในกิจกรรมกระโดดเชือก SAT Virtual Jump Rope Challenge Season 2 (แซท เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์ ซีซั่น 2) “โดด เดี่ยว สร้างพลัง” ในครั้งนี้กันเยอะๆ นะครับ รับรองว่าจะได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รูปร่างสมส่วน เว้นระยะห่างทางสังคม ปลอดภัยจากโควิด-19 แถมยังมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียด ได้สนุกกับภารกิจในแต่ละวันที่ต้องปฎิบัติ และได้เพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามคำแนะนำการกระโดดเชือกอย่างถูกวิธีได้ โดยผ่านช่องทางเฟสบุ๊คเพจของ โครงการ Virtual Jump Rope Challenge (เวอร์ชวล จัมพ์ โร้ป ชาเลนจ์) และ ทางเพจของสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย Thai Jump Rope

ภาพข่าว : ต๊อก คนข่าวกีฬารายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed