ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิใน คปก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประเภทกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดทำข้อมูลวงรอบชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed