คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม“รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตยและอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม
“รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตยและอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม
“รวมใจ ต้านภัยโควิด 19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตยและอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ (11 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 09.00 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางรวมพร เกตุทัต นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนางอารยา เศวตเศรนี ร่วมกับ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบ ในนามบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนคลองเตย ซึ่งได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโควิด 19 และมอบอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถานบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในนามโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด – 19” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed