“นทพ. กับภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นำกำลังพลร่วมขนส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ รพ.สนามบุษราคัม”

“นทพ. กับภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นำกำลังพลร่วมขนส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ รพ.สนามบุษราคัม”

“นทพ. กับภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นำกำลังพลร่วมขนส่งอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้ รพ.สนามบุษราคัม”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการให้ สำนักงานสนับสนุน ฯ (สสน.นทพ.) จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการขนส่ง อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนต้องเข้าถึงการรักษา และอยู่ในความดูแลของแพทย์ได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาสามารถดูแลผู้ป่วย และจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยไว้ที่บ้าน โดยผู้ติดเชื้อทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง
พลเอก นเรนทร์ กล่าวว่า การจัดกำลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจกับกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการักษาเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและทุกเหล่าทัพ ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ ระดมกำลังพลที่มีอยู่เข้าไปช่วยได้ทันที ทางด้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) จึงสั่งการให้ จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจทันทีเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และควบคุมผลการปฏิบัติให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกมิติ รวมถึงให้ใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะยังคงสนับสนุนในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง รวมถึงเน้นย้ำให้กำลังพลระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดกำลังพลร่วมปฎิบัติงานทุกวันจนกว่าจะจบภารกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed