ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2564

ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2564

ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2564

    วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายสุริยน พัชรครุการนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบบที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้ง 72 จังหวัด ได้ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ  ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

    การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ถ่ายทอดสัญญาณไปยังส.ป.ก.ส่วนกลางและส.ป.ก.ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด ทั้งนี้การจัดประชุม ได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed