รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564
     วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คณะทำงานและเลขานุการ) นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน พร้อมด้วยคณะทำงานที่ Work From Home และคณะทำงาน ส.ป.ก.ประดิพันธ์ ได้ร่วม ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
     การประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญ อาทิ การ ทบทวนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก.จังหวัด, สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า รอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ) และแนวทางการจัดการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *