เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมนายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงานนางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางนางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์(Web conferrence) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด
การประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed