#Cop Hero Thailand Magazine จว.ราชบุรี พระสงฆ์วัดพ่อท่านเขียวจัดตั้งโรงทานฝ่าวิกฤติ ไวรัส COVID-19

จว.ราชบุรี พระสงฆ์วัดพ่อท่านเขียวจัดตั้งโรงทานฝ่าวิกฤติ ไวรัส COVID-19

จังหวัดราชบุรี
พระสงฆ์ วัดอ้ออีเขียว จัดตั้งโรงทาน ฝ่าวิกฤต ไวรัส COVID-19
พระมหาอดุลวิทย์ (จนฺทสาโร) เหมือนละมัย เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยทางวัดอ้ออีเขียว พร้อมด้วยชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมนำอาหารมาแจกทาน เป็นอาหารที่สามารถพร้อมรับประทานแก่ประชาชนในทุกๆวัน เวลา 09.00 น. ที่หน้าวัดอ้ออีเขียว
เริ่มนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาแจก
ทางวัดอ้ออีเขียวเริ่มปรุงอาหารสำเร็จมาแจกตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ พระมหาอดุลวิทย์ (จนฺทสาโร) เหมือนละมัย เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี กล่าว
@-DJต้อยตี่วิด
สุเทพ นิ่มนวล
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรีรายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed