ส.ป.ก.จัดอบรม”การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”

ส.ป.ก.จัดอบรม”การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”

ส.ป.ก.จัดอบรม”การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส.ป.ก.จังหวัด เกษตรกร ได้ร่วมการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 และวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมดังกล่าว ได้เรียนเชิญอาจารย์ธนอิน ตุ้มหิรัญ เป็นวิทยากรการบรรยาย โดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กำหนดการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 586 ราย ได้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัด (เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด/เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดละ 8 ราย) รวม 576 ราย วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ราย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed