อยุธยา – คณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนทยอยเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1 ตามคำสั่งจังหวัด ที่ 1561/2564

อยุธยา – คณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนทยอยเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1 ตามคำสั่งจังหวัด ที่ 1561/2564

#Cop Hero Thailand Magazine 
อยุธยา – คณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนทยอยเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1 ตามคำสั่งจังหวัด ที่ 1561/2564
วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ไซต์งานก่อสร้างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานตรวจประเมินฯ ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1561/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 64 นำโดย นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผด.รมน.จ.พระนครศรีอยุธยา และนายบดินทร์ เกษมศานสติแตก นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา และคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายฯ เข้าร่วมตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านการตรวจมาตรฐานตามแนวทางด้านสาธารณสุข Thai stop COVID-19 plus ด้านการขนส่ง ด้านผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ โดยมีข้อแนะนำในแต่ละด้านเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ทั้งนี้ จะมีการนัดหมายการประเมินของคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โดยคณะทำงานได้ดำเนินการตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมินในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านการตรวจมาตรฐานตามแนวทางด้านสาธารณสุข Thai stop COVID-19 plus เป็นไปตามแผนที่นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติมคือ ให้ผู้ควบคุมกำกับและดูแลของแต่ละบริษัท เน้นย้ำการปฏิบัติตนและสุขลักษณะส่วนบุคคลตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องให้กับผู้ปฏิบัติ ใน
ด้านการขนส่ง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่าง โดยรถปิคอัพตอนหน้าให้นั่งได้ไม่เกิน 4 คน กระบะหลังนั่งได้ไม่เกิน 6 คน รวมไม่เกินจำนวน 10 คน รถสองแถวแนะนำให้มีฉากกั้นระหว่างที่นั่ง และมีการเว้นระยะห่าง ให้มีการใช้แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง พร้อมนี้ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการตรวจสอบการเดินทางผู้เข้าปฏิบัติงานก่อนและหลังการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อจะเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ
สำหรับด้านผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ถูกต้องและตรงกับจำนวนที่ได้รับการอนุญาตในแผนการเปิดดำเนินการขั้นที่ 1 จำนวน 706 คน โดยพบว่าการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 4 คน และมีผู้เสี่ยงสูงจำนวน 13 คน ทำให้เหลือจำนวนผู้ที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ จำนวนทั้งสิ้น 689 คน ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 136 คน ตลอดจนให้มีรายละเอียดที่พักอาศัยและการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีการแยกจำนวนผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบริษัท และแจ้งต่อผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน หากมีบริษัทใดเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และขอให้ทางบริษัททำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีการเปิดเป็นระยะ ๆ ตามข้อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในด้านการเข้าทำงานแต่ละส่วน และมาตรการต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
เดชา อุ่นขาว ผู้สื่อข่าว Cop Hero Thailand Magazine รายงานจากอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed