#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม รับมอบ “ธารน้ำใจจากบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด” สู้ภัยโควิด-19

จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รับมอบ “ธารน้ำใจจากบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด” สู้ภัยโควิด-19

นครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าจังหวัดนครพนม รับ มอบ ธารนํ้าใจจาก จากบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ดูแลด่านเข้า – ออก เพื่อคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่ )นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นายวิสันติ์ ประเสิรฐศรี. แรงงานจังหวัดนครพนม นางเกศรา นะมาศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม รับมอบจากนายชยพล ปัณวิทย์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าคาราบาวแดง ประกอบไปด้วย คาราบาวแดง 7 ลังคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล 180 ml 5 ถาคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล 180 ml 5 ถาดคาราบาวสปอร์ต 5 ลัง น้ำดื่มคาราบาว 6 แพ็ค เนื่องด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ได้ร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด่านเข้า – ออก เพื่อคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง และทางสำนักงานสวัสดิการฯได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ให้ช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ดังนั้นบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดได้อนุมัติสินค้า และนำมามอบให้จังหวัดนครพนม
ภาพ /ข่าว ขอบคุณ หนุ่ม ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed