ส.ป.ก.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ส่งสัญญาณไปยัง ห้องประชุมนวัตกรรม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ
โดยมีสาระสำคัญ คิอ
1.การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ระดับกรม ระดับจังหวัด)
2.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ BCG Model ภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมดังกล่าว ส.ป.ก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed