ส.ป.ก.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน”

ส.ป.ก.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน”

ส.ป.ก.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน”
           วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน” พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นางสาวผกาวดี หนูมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี(สพท.) กล่าวรายงานการจัดอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสมาชิกในพื้นที่ คทช.จำนวน 70 ราย ร่วมรับการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
        สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี(สพท.) ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นแกนนำในการพัฒนาพื้นที่ คทช. ทั้ง 13 สหกรณ์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ คทช. ในการยกระดับความรู้ตลาดออนไลน์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมรับมือกับการทำธุรกิจในยุค (New Normal) สามารถดำรงชีพและสร้างการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *