ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
    วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมด้วย นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายวิทูล ประดิษฐบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ นางอติกานต์ หัวใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting
ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้โอวาท รวมถึงแนวทางการสร้างผลงานของข้าราชการผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และรับฟังบรรยาย การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดย นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายวิทูล ประดิษฐบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *