ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 3/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 3/2564

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 3/2564
   วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ผู้อำนวยการกลุ่มภายใต้สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting
ทั้งนี้ กาประชุมดังกล่าว ได้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย 2 พื้นที่ และกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดที่ดินที่ได้รับคืน 1 พื้นที่ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed