รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ ๒ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษ การอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ 2

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ ๒
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษ การอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ 2

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ ๒
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. บรรยายพิเศษ การอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นปต.) ระดับต้น รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่การเป็นนักบริหารการปฏิรูปที่ดิน ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีนายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุม จำลอง อันตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่การเป็นนักบริหารการปฏิรูปที่ดิน ระดับต้น (นปต.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารงาน และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed