ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอวังน้ำเขียว เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้นำเกษตรกร ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การลงพื้นที่ครั้งนี้ ท่านและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ความเป็นมา แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานและงบประมาณในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนปฏิบัติการการผลิตพืชสมุนไพร การบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล กระชายขาว กระชายดำ และกัญชา ต่อมาท่านและคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมุ่งหวังจะพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *