สำนักบริหารกลาง ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต

สำนักบริหารกลาง ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต

สำนักบริหารกลาง ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
    วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภายใต้สังกัดสำนักบริหารกลาง ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักบริหารกลาง ได้แสดงถึงความมุ่งหมาย มีความตั้งใจ ตั้งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยกระดับองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed