ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2554 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรเป็นฐานบ่มเพาะคุณธรรม ความดี ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นคุณธรรมสำคัญที่ได้รณรงค์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งการร่วมเป็น “เครือข่ายองค์กรคุณธรรม” ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรมต่อไป
การประกาศเจตนารมณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed