ส.ป.ก.เตรียมความพร้อมการขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564

ส.ป.ก.เตรียมความพร้อมการขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564

ส.ป.ก.เตรียมความพร้อม การขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการขอรับรางวัลเลิศรัฐของ ส.ป.ก.ประจำปี พ.ศ.2564 โดยการทดสอบระบบเสมือนจริงกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ ส.ป.ก.ชุมพร โดยมีนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายประเสริฐ กองสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) ไปยังสำนักงาน กพร. และส.ป.ก.จังหวัด ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed