รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มายังห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed