ส.ป.ก. ประชุมจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

ส.ป.ก. ประชุมจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

ส.ป.ก. ประชุมจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน โดยมี นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ทั้งฉบับ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การจัดประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed