รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายศรัณย์วิทย์ เกษศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินรัฐ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระชัย นาควิบลูย์วงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาเมืองใหม่ (สกพอ.) และคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ทั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานการใช้ที่ดินและแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed