ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว E-Book คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกันทั่วประเทศ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว E-Book คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกันทั่วประเทศ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว E-Book คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกันทั่วประเทศ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)
วันนี้ (20 ก.ค.64) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มวัยเสี่ยงสูง ที่อาจหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ถูกต้องควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เข้มแข็งได้ สำนักงาน ป.ป.ส กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”
(Be Smart Say No To Drugs) สำหรับใช้ในการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-6 หรือเทียบเท่า หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรือรายวิชาอื่นๆ ได้ตามบริบทและความเหมาะสม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตอนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติดตามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พฤติกรรมทักษะชีวิตและสมรรถนะด้านยาเสพติด และตอนที่ 3 สาระการเรียนรู้ยาเสพติดศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) พร้อมกันทั่วประเทศแล้ว
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ ครู นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันศึกษาพัฒนาจัดทำข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
ยาเสพติด โดยได้มีการนำไปทดลองสอนจริงในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงได้พัฒนาสื่อการสอนยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจัดทำหลักสูตรดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้คู่มือดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว
พร้อมเร่งดำเนินการจัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมกันดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันได้ โดยหากพบเบาะแสยาเสพติด โปรดแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
✏️ ในรูปแบบ E-Book
➡️ https:// https://gunthepbinkarn.com/NoDrugFlipbook/NoDrugBook.html
✏️ ในรูปแบบ PDF
➡️ https://drive.google.com/file/d/1yElywX5IL0DbFiOe2NjJwMXBANdPWDJ-/view?usp=sharing
✏️ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *