จังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,070 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

จังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,070 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

จังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,070 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณบึงมอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม และเทศบาลตำบลท่าอุเทนจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในแหล่งน้ำชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยบึงมอแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน มีสัตว์น้ำนาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งในการหาอาหารของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการอุปโภคและการเกษตรอยู่เสมอเพราะมีน้ำตลอดทั้งปี สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาบึก 70 ตัว ปลาสวาย 20,000 ตัว ปลาโพง 80,000 ตัว และปลาตะเพียน 400,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,070 ตัว ซึ่งนอกจากจะปล่อยในบึงมอแล้ว ยังได้แบ่งส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้นำ 7 ชุมชนในตำบลท่าอุเทน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ตนเองเพิ่มเติมด้วย

เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed