นครพนม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 540 จุดทั่วจังหวัดช่วยประชาชน

นครพนม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 540 จุดทั่วจังหวัดช่วยประชาชน

นครพนม ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 540 จุดทั่วจังหวัดช่วยประชาชน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานปล่อยขบวนรถ kick off โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครพนม เพื่อออกจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค – 19 ที่ขยายเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันระงับยับยั้งโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีมาตรการในการงดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่เลี่ยงต่อการติดโรคในทุกพื้นที่และทุกจังหวัด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด
ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 1518,400 บาท เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพกว่า 70 รายการ อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ปลากระป๋อง กะปิ อาหารกึ่งสำเร็จรูป สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และสินค้าชุมชนอื่น ๆ ไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จำนวน 540 จุดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคมถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ ทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการกระจายผลผลิตและการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed