กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๖ คนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๖ คนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด

บช.ปส.แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ
จำนวน 1 คดี ผู้ต้องหา 6 คน
ของกลาง ยาบ้า จำนวน 8,000,000 เม็ด
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น.
ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด มุ่งเน้นเครือข่ายรายสำคัญและบุคคลที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติด อีกทั้งให้เน้นการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินรวมทั้งการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปประเทศที่ 3 โดยผ่านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ตลอดจนทำลายเครือข่ายกลุ่มนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.,พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.(ปป)พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผอ.ศอ.ปส.ชน. และ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชานำข้อสั่งการสู่การปฏิบัติ 
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2 พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3 พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4 พล.ต.ต.พลัฎฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส. พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.ขส. พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส. และ พล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ          ผบก.ประจำ บช.ปส. 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ ศปป 2 กอ.รมน.

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโทวัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์ ผอ.สปข.ศรภ. และ น.อ.ธนวิทย์ ธีรชาติธำรง ผอ.กอง 12 สปข.ศรภ.
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สปป. นายธนพล ธนิกกุล ผอ.ปป.7 นายนพดล นุใหม่ ผอ.ปป.2
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผบ.ศป.บส.ชน. พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผบ.ศป.บส.ชน.

คดีที่ 1
เมื่อ 28 ก.ค.2564 เวลาประมาณ 18.00-18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สกส.บช.ปส. บก.ปส.3 บช.ปส. และ บก.ขส.บช.ปส. ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน 1 คดี ผู้ต้องหา 6 คน ดังนี้
ผู้ต้องหา
1. นายนพดล แสนว่าง ที่อยู่ 61 ม.13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่ (ผู้ต้องหาที่ 1)
2. นายชัยณรงค์ แสนว่าง ที่อยู่ 75 ม.13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่ (ผู้ต้องหาที่ 2)
3. นายทรงเกียรติ หาญสกุลเงิน ที่อยู่ 73 ม.06 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน (ผู้ต้องหาที่ 3)
4. นายวิโรจน์ แซ่ท้าว ที่อยู่ 69 ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน (ผู้ต้องหาที่ 4)
5. นายนิคม แซ่ท้าว ที่อยู่ 148 ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดแพร่ ที่ จ.42/2563 ลง 27 มีนาคม 2563 (ผู้ต้องหาที่ 5)
6. นายอาทิตย์ แสนโซ้ง ที่อยู่ 109 ม.7 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดแพร่ ที่ จ.43/2563 ลง 27 มีนาคม 2563 (ผู้ต้องหาที่ 6)
พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 7 รายการ ดังนี้
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ 8,000,000 เม็ด
2. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-Max สีขาว จำนวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Revo สีเทา จำนวน 1 คัน
4. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-Max สีดำ (ป้ายแดง) จำนวน 1 คัน
5. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-Max สีขาว จำนวน 1 คัน
6. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 7 เครื่อง
7. เงินสด จำนวนประมาณ 30,000 บาท
โดยกล่าวหาว่า
“ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ผู้ต้องหาที่ 5 และ 6 ว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ที่มีน้ำหนักคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่ายี่สิบกรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย
สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณสี่แยกไฟแดงโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ต่อเนื่อง บริเวณด่านตรวจ พยุหะคีรี ถ.พหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ และ บริเวณ ถนนพหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์

พฤติการณ์
สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนและติดตามกลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติด กรณีกลุ่ม นายนพดล แสนว่าง นายชัยณรงค์ แสนว่าง นายทรงเกียรติ หาญสกุลเงิน นายวิโรจน์ แซ่ท้าว นายนิคม แซ่ท้าว และ นายอาทิตย์ แสนโซ้ง กับพวก ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่ และ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ทางภาคเหนือ ไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล โดยใช้เส้นทาง ผ่าน อ.เทิง จว.เชียงราย – อ.ภูซาง – อ.เชียงคำ – อ.ปง – อ.เชียงม่วน จว.พะเยา – อ.สอง จว.แพร่ โดยใช้เส้นทางหมู่บ้าน เพื่อเลี่ยงด่านนางฟ้า สภ.สอง มุ่งหน้า อ.ร้องกวาง ถึงสี่แยกร้องเข็ม มุ่งหน้าบ้านม้งบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน เข้า อ.ร้องกวาง จว.แพร่ เมื่อมาถึงสี่แยกร้องเข็ม ได้ใช้เส้นทางในหมู่บ้านเพื่อเลี่ยงด่านร้องเข็ม มุ่งหน้า จว.แพร่ จว.สุโขทัย จว.พิษณุโลก จว.พิจิตร ใช้ถนน 117 จนถึงแยกปลวกสูง จว.พิจิตร ใช้เส้นทางหมู่บ้านเลี่ยงด่านวชิรบารมี ออกแยกเนินปอ เข้าถนนสายหลัก 117 มุ่งหน้า จว.นครสวรรค์ และ จว.อุทัยธานี เข้าถนนหพลโยธิน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2564 เวลาประมาณ 18.00 – 18.30 น. สามารถจับกุมตัว ผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 ได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 8,000,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารภายในรถของกลางรายการที่ 2 จับผู้ต้องหาที่ 3 และ 4 ได้ที่บริเวณด่านตรวจพยุหะคีรี ถ.พหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ และจับกุม ผู้ต้องหาที่ 5 และ 6 ได้บริเวณ ถนนพหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อขยายผลออกหมายจับบุคคลในเครือข่าย และยึดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ต่อไป


ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแส ยาเสพติด
และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศที่หมายเลข 1599 และศูนย์ 191 ทุกจังหวัด
เพื่อเป็นทางเลือกในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้น


กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๘๘ หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 025218266–75 www.thaidrugpolice.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed