ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ ( 29 ก.ค.64 ) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 10/2564) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 พร้อม รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani for All ) 1.Public Service ปทุมธานี เมืองแห่งการบริการสาธารณะ 2.Agriculture ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์ 3.Trade and Investment ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน 4.Human Security ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ 5.Urban Planning ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดเมือง 6.Manufacturing & Services ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ 7.Tourism and Sport ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกีฬา 8.Health ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ 9.Art and Culture การให้ความช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในช่วงวิกฤติการณ์โควิด ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All) โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
#ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed