รมช.กษ.ธรรมนัส ตั้งเป้าผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมแจก 1 ล้านต้นกล้า” ภายใน 1 ปี

รมช.กษ.ธรรมนัส ตั้งเป้าผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมแจก 1 ล้านต้นกล้า” ภายใน 1 ปี

รมช.กษ.ธรรมนัส ตั้งเป้าผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมแจก 1 ล้านต้นกล้า” ภายใน 1 ปี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหาร ส.ป.ก.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting
รมช.กษ.(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) กล่าวว่า ขณะนี้ "ฟ้าทะลายโจร" เป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีราคาดี ตลาดมีความต้องการสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทะลายโจร ในการสร้างภูมิต้านทานและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงได้เร่งให้ ส.ป.ก. ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้ง เร่งขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมายผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ภายในครัวเรือนและขยายผลให้ได้ จำนวน 1 ล้านกล้า ภายใน 1 ปี ต่อจากนี้ และนำต้นแบบของแม่ใจโมเดล (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยให้โรงพยาบาลอำเภอแม่ใจเป็นผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล และทำตลาด) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งให้ประสานกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งเจรจากับผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยให้ทำในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และเพิ่มปริมาณการรับซื้อ เพื่อนำมาวางแผนการขยายพื้นที่ปลูกให้กับเกษตรกรตามแนวทางตลาดนำการผลิต ต่อไป เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก. ได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกสมุนไพร สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมทั้งวางแผนการส่งมอบต้นกล้าแจกจ่ายให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีการลงทะเบียนผู้รับพันธุ์ต้นกล้า ประมาณครัวเรือนละ 10 ต้น นอกจากนี้ ได้เร่งขยายพันธุ์ไปยัง ส.ป.ก. ทั้ง 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed