ส.ป.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชุมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรฯ ขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชุมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรฯ ขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชุมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรฯ ขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2564
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการดำเนินงาน กรณีเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application : Zoom เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาร่วมกัน คือ
1) การประเมินมูลค่าที่ดินและกำหนดอัตราวงเงินสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินในการขอรับสินเชื่อ ธ.ก.ส.
2) การจัดส่งหลักฐานแสดงสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบกรณีโฉนดที่ดิน น.ส.3 และ น.ส.3 ก. ก่อน ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
3) การดำเนินการ กรณีเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินที่นำไปเป็นหลักประกันหนี้ ธ.ก.ส. ภายหลังได้รับสินเชื่อ
4) การดำเนินการ กรณีผู้รับโอนสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเสียชีวิตและทายาทโดยธรรมใช้คำสั่งศาลให้สำนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
5) การดำเนินการ กรณีนำสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเป็นหลักประกันหนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส. และไม่ชำระหนี้
6) การนำสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเป็นหลักประกันหนี้ให้แก่คู่สมรสในการขอรับสินเชื่อ ธ.ก.ส.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) โดยสำนักบริหารกองทุน (สบท.) ได้จัดการประชุมครั้งนี้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ส.ป.ก.กับ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นการแก้ปัญหา กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ ร่วมกันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed