เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมจัด Kick off ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกร 1 กันยายน 2564 นี้

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมจัด Kick off ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกร 1 กันยายน 2564 นี้

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมจัด Kick off ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกร 1 กันยายน 2564 นี้
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งเตรียมข้อเสนอการขับเคลื่อนฟ้าทะลายโจรต่อรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting
การประชุมในครั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละศูนย์ฯ ในการพัฒนาจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร การคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ท่านได้มอบนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพืชสมุนไพรในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุน โรงเรือน โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการพัฒนาแหล่งน้ำที่ใช้ภายในแปลงเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านศักยภาพพื้นที่ มีแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร หรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เร่งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะ "ฟ้าทะลายโจร" ซึ่งขณะนี้ตลาดรับซื้อ มีความต้องการสูง มีราคาดี รวมทั้ง ส.ป.ก.ได้ประสานกับผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาด สำคัญที่ต้องสร้างมาตรฐานของสินค้าพืชสมุนไพรของ ส.ป.ก. ให้มีคุณภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของคู่ค้า และสามารถส่งออกสู่ตลาดได้ ตลอดจนเร่งสำรวจความพร้อมของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและพื้นที่ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่าพื้นที่ ส.ป.ก. จะเป็นพื้นที่ผลิตพืชสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ส.ป.ก. จะจัด Kick off เพื่อมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมระบบลงทะเบียนเกษตรกร เน้นการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อรองรับพี่น้องเกษตรกรในวันดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed