ส.ป.ก. จัดโครงการ ส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย)

ส.ป.ก. จัดโครงการ ส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย)

ส.ป.ก. จัดโครงการ ส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย)
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ส.ป.ก.จัดโครงการส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน(กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย)โดยจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสวัสดิการ ส.ป.ก. และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ส.ป.ก. เมื่อติดเชื้อ COVID-19 เพื่อได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ในการนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท่านในฐานะผู้บริหาร ส.ป.ก. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ส่งมอบ "กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย" ผ่านกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ในการจัดสรรกล่อง ส.ป.ก. ห่วงใยสู่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ส.ป.ก. เมื่อติดเชื้อCOVID-19 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง ตามแผนยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยจะแจกจ่าย แก่สมาชิกสวัสดิการ ส.ป.ก. และผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีผลตรวจที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำหรับ กล่อง ส.ป.ก.ห่วงใย ประกอบด้วย เวชภัณฑ์(ยารักษาโรค) เครื่องใช้ สิ่งของที่จำเป็น รวม 11 รายการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1.ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 2.พาราเซ็ตตามอล 3.ยาอมแก้เจ็บคอ 4.ยาแก้ไอละลายเสมหะ 5.เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ 6.หน้ากากอนามัย 7.ปรอทวัดไข้ 8.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 9.ถานไฟฉายขนาดAA 10.ทิชชูเปียก 11.กระดาษทิชชู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed