เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ให้อนาคตของชาติ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤต หอผู้ป่วยเด็กไอซียู ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และนายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
การนี้ นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมอบเงินดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed