กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิด ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการสยบไพรี 64/13 “DID ATTACK 4” จับกุมยาเสพติดยาไอซ์ 200 กก.

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิด ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการสยบไพรี 64/13 “DID ATTACK 4” จับกุมยาเสพติดยาไอซ์ 200 กก.

การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการสยบไพรี 64/13
“ DID ATTACK 4 ”
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น.
ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6) พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่3/ผอ.ศอ.ปส.ชน. และ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชานำข้อสั่งการนำสู่การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2 พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3 พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4 พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส. พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.ขส. พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส. พล.ต.ต.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ ศปป 2 กอ.รมน.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโทวัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์ ผอ.สปข.ศรภ. และ น.อ.ธนวิทย์ ธีรชาติธำรง ผอ.กอง 12 สปข.ศรภ.
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สปป.ป.ป.ส. นายไพศาล กันทะเตียน ผอ.ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.สำนักงาน ปปส. ภาค 5 นายสราวุธ ภักดี ผอ.สำนักงาน ปปส. ภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบก.ภ.5 พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ผบก.ภ.จว.พะเยา
ตำรวจภูธรภาค 6 โดย พล.ต.ท.อภิชัย ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พล.ต.ต. ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 โดย นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 3 นายวิสูตร อิ่มแก้ว นายบุญรอด เขจรานนท์ นางกัญญ์พิชญา บุญสม
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด โดย นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอดนายนิวัฒน์ สุขศรี นายพิชญา เจริญสันต์ นายสุด พวงมาลา นายสมศักดิ์ ศรีมหาโกศล ร.ต.ศักดิ์สยาม จำนง นายสมสกุล สิทธิโชค นายอัศวิน อินทวิวัฒน์ นายระบอบ เรืองเกษม นายอรรถกร อ่อนชูศรี นายธนพล วิทยาศาสตร์ นายอัมพร สายจันทร์ นายสมชาย บุญญะบุญญา จ.อ.วิรุฬห์วิชญ์ วรโชติโภคิน

ร่วมกันอำนวยการสืบสวนเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้
กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ได้ดำเนินการสืบสวนติดตามกลุ่มนักค้า               ยาเสพติดซึ่งมีพฤติการณ์ในการรับจ้างขนส่งลำเลียงยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวไทยที่หนีคดี ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนประเทศเมียรมาร์ ด้านจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศ ผ่านพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อนำไปกระจายส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าของผู้ว่าจ้างในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ก่อนลำเลียงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่เป็นประจำซึ่งกลุ่มนักค้ายาเสพติดกลุ่มนี้จะใช้วิธีการเช่าบ้านหรือโกดังในแถบชายแดนภาคเหนือในการพักคอยและซุกซ่อนยาเสพติด รวมไปถึงมีวิธีการในการลักลอบขนส่ง/ลำเลียงยาเสพติดทางรถยนต์ส่วนบุคคลครั้งละจำนวนหลายคัน โดยมีวิธีการซุกซ่อนลำเลียงยาเสพติด ในลักษณะแบ่งยาเสพติดซุกซ่อนไว้ที่วางยางอะไหล่บริเวณท้ายรถยนต์หรือช่องด้านหลังของเบาะรถจำนวนหลายคัน เพื่อให้รถไม่มีน้ำหนักมากเกินไป อีกทั้งยังใช้วิธีการสลับกันขับขี่นำทางและสลับตำแหน่งกัน เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และใช้เส้นทางถนนสายรอง เพื่อเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งกลุ่มเครือข่ายนี้ยังดำเนินการในรูปแบบของการเปิดบริษัท หรือร้านค้า เพื่ออำพรางปิดบังทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด ทำให้เกิดความซับซ้อนในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการทำลายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้างต้น กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามยาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแผน ยุทธการสยบไพรี 64/13 “DID ATTACK 4” ขึ้น ดังนี้
 1. จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน 11 คน
  1.1 นายปราโมทย์ มีศิลป์ อายุ 49 ปี ที่อยู่ 102 ม.1 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จว.กำแพงเพชร (ผู้ต้องหาที่ 1)
  1.2 น.ส.สุภาวดี พัวสวัสดิ์ อายุ 27 ปี ที่อยู่ 51/1 ม.7 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี (ผู้ต้องหาที่ 2)
  1.3 นายธนาคาร หมื่นจำรัส อายุ 28 ปี ที่อยู่ 103 ม.6 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จว.กำแพงเพชร (ผู้ต้องหาที่ 3)
  1.4 น.ส.นฤมล สักลอ อายุ 29 ปี ที่อยู่ 16 ม. 8 ต.หงส์หิน อ.จุน จว.พะเยา (ผู้ต้องหาที่ 4)
  1.5 นายอารีย์ เพ็งนนสิน อายุ 53 ปี ที่อยู่ 135/3 ม.11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ (ผู้ต้องหาที่ 5)
  1.6 น.ส.กันญา สังขิน อายุ 47 ปี ที่อยู่ 110/9 ม.26 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ (ผู้ต้องหาที่ 6)
  1.7 นายนิกูล พรมเข็ม อายุ 35 ที่อยู่ 110/4 ม.26 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ (ผู้ต้องหาที่ 7)
  1.8 น.ส.อรพิน ดอนนุยไพร อายุ 25 ปี ที่อยู่ 98/2 ม.4 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร (ผู้ต้องหาที่ 8)
  1.9 นายวีรพล ช่วยงาน อายุ 20 ปี ที่อยู่ 1443 ซ.กาญจนาภิเษก008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ผู้ต้องหาที่ 9)
  1.10 นายธนพล ชัยมณฑล อายุ 38 ปี ที่อยู่ 81/927 ซ.ประชาอุทิศ 79 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร (ผู้ต้องหาที่ 10)
  1.11 นายกิตตินัฏ เกิดกัน อายุ 28 ปี ที่อยู่ 44 ถ.พระรามที่ 2 ซ.30 แยก 3 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (ผู้ต้องหาที่ 11)
 2. ของกลาง จำนวน 9 รายการ
  2.1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 200 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 200 กิโลกรัม
  2.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA CIVIC สีดำ (ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้ขับขี่ ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นผู้โดยสาร) จำนวน 1 คัน
  2.3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA CITY สีดำ ใช้เป็นยานพาหนะในการขนลำเลียงและซุกซ่อนยาเสพติด (ผู้ต้องหาที่ 3 เป็นผู้ขับขี่ ) จำนวน 1 คัน
  2.4 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA CITY สีดำ ใช้เป็นยานพาหนะในการขนลำเลียงและซุกซ่อนยาเสพติด (ผู้ต้องหาที่ 4 เป็นผู้ขับขี่ ) จำนวน 1 คัน
  2.5 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MITSUBISHI TRITON สีขาว ใช้เป็นยานพาหนะในการขนลำเลียงและซุกซ่อนยาเสพติด (ผู้ต้องหาที่ 5 เป็นผู้ขับขี่ และมีผู้ต้องหาที่ 6 และ 7 เป็นผู้โดยสาร) จำนวน 1 คัน
  2.6 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA CITY สีดำ ใช้เป็นยานพาหนะในการขนลำเลียงและซุกซ่อนยาเสพติด (ผู้ต้องหาที่ 8 เป็นผู้ขับขี่)
  2.7 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA CIVIC สีเทา ซึ่งใช้มารับมอบยาเสพติด จากผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก (ผู้ต้องหาที่ 9 เป็นผู้ขับขี่ )
  2.8 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER สีขาว ซึ่งใช้มารับมอบยาเสพติดจากผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก (ผู้ต้องหาที่ 10 เป็นผู้ขับขี่ และผู้ต้องหาที่ 11 เป็นผู้โดยสาร)
  2.9 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 17 เครื่อง
 3. โดยกล่าวหาว่า
  “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต”
 4. สถานที่เกิดเหตุ
  บริเวณภายในสถานีบริการปั๊มน้ำมันเซลล์ ตำบลล้อมแรต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ต่อเนื่องบริเวณถนนหมายเลข 106 (เถิน-ลี้) ประมาณหลักกม.ที่ 20 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ต่อเนื่อง บริเวณริมถนนหมายเลข 106 (เถิน-ลี้) หลักกม.ที่ 10 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ต่อเนื่อง บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 07.30 น.
 5. พฤติการณ์
  สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนและติดตาม กลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์ร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ทางภาคเหนือ ไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ ภาคกลางและปริมณฑล โดยใช้เส้นทาง ถนนสาย จว.เชียงราย –จว.เชียงใหม่ – จว.ลำพูน – จว.ลำปาง – จว.สุโขทัย – จว.พิษณุโลก – จว.นครสวรรค์ – จว.ชัยนาท – จว.พระนครศรีอยุธยา จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 เวลาประมาณ 17.00-18.30 น. สามารถจับกุม จับกุมผู้ต้องหาที่ 1 2 5 6 7 และ 8 ได้ที่บริเวณ ถนนหมายเลข 106 (เถิน-ลี้) หลัก กม.ที่ 20 ต.นาโป่ง อ.เถิน จว.ลำปาง พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บของ ท้ายรถยนต์ของกลางรายการที่ 2.1 และ 2.2 จับกุม ผู้ต้องหาที่ 3 ได้ที่บริเวณภายในสถานีบริการน้ำมันเซลล์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จว.ลำปาง พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนัก ประมาณ 40 กิโลกรัม ซึ่งซุกซ่อนอยู่แทนที่เก็บยางอะไหล่ท้ายรถยนต์ของกลางรายการ ที่ 2.3 จับกุมผู้ต้องหาที่ 4 ได้ที่บริเวณริมถนนหมายเลข 106 (เถิน-ลี้) ประมาณ กม.10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จว.ลำปาง พร้อมของกลาง ไอซ์ น้ำหนัก ประมาณ 40 กิโลกรัม ซึ่งซุกซ่อนอยู่แทนที่ เก็บยางอะไหล่ท้ายรถยนต์ของกลางรายการที่ 2.4 และสามารถขยายผลจับกุม ผู้ต้องหาที่ 9 – 11 ได้ที่บริเวณลานจอดรถ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2564 เวลาประมาณ 07.30 น. จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อขยายผลออกหมายจับบุคคล ในเครือข่ายและยึดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ต่อไป
 6. ตรวจยึดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.2534
  6.1 โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 7946 จำนวน 21 ไร่ 3 งาน จำนวน 1 ฉบับ
  6.2 โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 44478 จำนวน 2 ไร่ 06 ตรว. จำนวน 1 ฉบับ 6.3 โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 44479 จำนวน 2 ไร่ 65 ตรว. จำนวน 1 ฉบับ 6.4 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คัน ยี่ห้อ FORD RANGER สีเทา จำนวน 1 คัน
  6.5 รถยนต์บรรุทกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ NISSAN สีเทา จำนวน 1 คัน
  6.6 รถยนต์บรรุทกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีดำ จำนวน 1 คัน
  6.7 รถยนต์บรรุทกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีดำ จำนวน 1 คัน
  6.8 รถยนต์นั่งส่

คดีที่ 2 เข้าจับกุม นายเจริญชัย อายุ 56 ปี กับพวกรวม 6 คน พร้อมของกลางเป็นกัญชา 210 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง พร้อมตั้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เข้าจับกุมได้ที่บริเวณสามแยกโพนยางคำอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต่อเนื่องไปถึงบริเวณถนนนิตโย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลการจับกุมนายชัยพิชิต กับพวก 2 คน พร้อมของกลางเป็นยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดและไอซ์ 520 กิโลกรัม จากการสอบสวนทราบว่า นายเจริญชัย กับพวกเป็นเครือข่ายลักลอบขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดนครพนม เข้าสู่พื้นที่ตอนใน จึงดำเนินการจับกุมและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คดีที่ 3 จับกุม นายวันเฉลิม อายุ 24 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี กับพวกรวม 4 คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) จำนวน 610 กิโลกรัม รถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง โดยมีการตั้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” เข้าทำการจับกุมได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง ถนนหนองบัวลำภู-วังสะพุง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed