#Cop Hero Thailand Magazine “นครพนม ประชุมร่วมใจหารือพิฆาตโควิด(COVID-19)เตรียมจัดกิจกรรม Big cleaning Day”

นครพนม ร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID-19)เตรียมจัดกิจกรรม Big cleaning Day

จังหวัดนครพนม หารือเตรียม Kick off กิจกรรม Big Cleaning Day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19) วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมดว้ยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว​ ปลัดจังหวัดนครพนม​ เป็น ประธานประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม Kick off กิจกรรม Big Cleaning Day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม นี้ พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมรณรงค์ Kick off กิจกรรม Big Cleaning Day “ชาวนครพนม ร่วมใจพิฆาต COVID-19” กันทั้งจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในบ้านเรือนของตนเอง บริษัทห้างร้าน และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปตลอดทั้งวัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวฯ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดติดเชื้อสู่คนเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อระงับการระบาดในประเทศเป็นการเร่งด่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed