ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเตรียมการร่วมจัด FTI Expo 2022 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเตรียมการร่วมจัด FTI Expo 2022 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือเตรียมการร่วมจัด FTI Expo 2022 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        วันที่ 29 พฤศจิกายอน 2564 เวลา 09.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมการเข้าร่วมจัดงาน FTI Expo 2022: Northern Chapter ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นางสาวแพรรวี เคหะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) และ นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application: Zoom Meeting และเตรียมข้อมูลนวัตรกรรมเพื่อร่วมนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าว
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเข้าร่วมจัดงาน FTI Expo 2022 กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวความคิด “BCG Bio Circular Green Economy” ซึ่งงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ สนับสนุนสินค้าที่ผลิตในไทย สร้างโอกาสและขยายตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ และผลักดัน Local Economy เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้หน่วยงานในสังกัดร่วมส่งผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร ให้กระทรวงฯ ได้พิจารณาเพื่อร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed