ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดที่ดิน นายอัครเดช ร่มโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มคดีและคณะ สำหรับผู้แทนจาก ส.ป.ก.นครศรีธรรมราชที่ได้ร่วมประชุมครั้งนี้ คือนางเทพอารีย์ บุตรแขก นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ ได้ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมพินิต สุวรรณะชฎ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application : Zoom Meeting)
สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งข้อกฏหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ส.ป.ก. ได้กำหนดไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed