#Cop Hero Thailand Magazine ราชบุรี – โครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กลุ่ม อสม.อำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม

ราชบุรี – โครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กลุ่ม อสม.อำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม

จ.ราชบุรี – โครงการจัดหา ผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กลุ่ม อสม.อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง กรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง และสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มอบหน้ากากอนามัยตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่ม อสม. ของอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 4,286 ชิ้น และ อสม. ของอำเภอโพธาราม จำนวน 4,308 ชิ้น ซึ่งอำเภอนำไปดำเนินการจัดส่งให้ อสม.คนละ 2 ชิ้น เพื่อป้องกันการได้รับและการแพร่เชื้อ Covid – 19 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งและที่ว่าการอำเภอโพธารามผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

@-DJต้อยตี่วิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรฌ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed